Pedagog
Surdopedagog

Diagnoza pedagogiczna

W czym możemy Ci pomóc?

Zapoznaj się z naszą ofertą

Diagnoza pedagogiczna
Badania centralnego zaburzenia słuchowego
Badania w kierunku dyskleksji
Diagnoza do zespołu orzekającego o niepełnosprawności

Kinga Piksa

Pedagog
Surdopedagog
Protetyk Słuchu

Diagnoza niezbędna do zespołu orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego/ na potrzeby WWR

Scroll to Top