Test MOXO

diagnoza ADHD dzieci i dorosłych

Test MOXO

MOXO test to przede wszystkim nowoczesne i innowacyjne narzędzie psychologiczne wspomagające proces diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej oraz innych zaburzeń. Został on zaprojektowany jako tzw. test ciągłego wykonywania, który realizowany jest przy użyciu komputera. Osoba badana instruowana przez psychologa-diagnostę wykonuje kolejno różnorodne zadania, które pozwalają na ocenę jej funkcjonowania w czterech, szczególnie istotnych dla diagnozy ADHD aspektach:

Zdolności utrzymania uwagi
Impulsywności
Nadruchliwości
Zaburzeniach czasu reakcji
Poczucie braku osiągnięć, nie kończenie zadań
Wpadanie w złość, zmienny nastrój, ciągły niepokój
Relacje z bliskimi nie są poprawne, problemy z samooceną, skłonności do uzależnień

Narzędzie to można stosować w łączności z testem Conners 3

Scroll to Top