Trening Umiejętności Społecznych TUS w Tarnowskich Górach

Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

mgr Ewa Adamska
Psychodietetyk/Doradca żywieniowy

HugCare

TRENING DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych TUS?

To program edukacyjny zaprojektowany, aby wspierać rozwój interpersonalnych kompetencji najmłodszych. Zajęcia te mają na celu nauczenie dzieci, jak efektywnie komunikować się, współpracować z innymi, rozwiązywać konflikty oraz rozwijać empatię i samoregulację emocjonalną. Program adresowany jest do dzieci w różnym wieku, z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej poszczególnych grup wiekowych.

W czym trening pomoże dziecku?

Trening Umiejętności Społecznych to inwestycja w przyszłość dziecka, dająca mu narzędzia niezbędne do szczęśliwego i spełnionego życia w społeczeństwie.

Cele programu:

Rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej:

Dzieci uczą się, jak wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby w sposób zrozumiały dla innych, jak również interpretować komunikaty wysyłane przez rówieśników i dorosłych.

Budowanie relacji:

Program pomaga dzieciom zrozumieć znaczenie przyjaźni, współpracy i wzajemnego szacunku. Uczestnicy uczą się, jak budować i utrzymywać pozytywne relacje z rówieśnikami.

Rozwiązywanie problemów i konfliktów:

Zajęcia oferują narzędzia do pokojowego rozwiązywania sporów, ucząc dzieci, jak radzić sobie z frustracją i różnicami opinii w sposób konstruktywny.

Rozwój empatii:

Dzieci uczą się rozpoznawać i rozumieć emocje innych, co przyczynia się do rozwoju wrażliwości społecznej i umiejętności empatycznego reagowania.

Samoregulacja

Program wspiera rozwój umiejętności zarządzania własnymi emocjami i zachowaniem, co jest kluczowe dla adaptacji społecznej i sukcesu w szkole oraz przyszłym życiu zawodowym.

Metodyka – dzieci

Zajęcia TUS opierają się na interaktywnych metodach nauki, takich jak gry i zabawy ruchowe, scenki, dyskusje grupowe i projekty zespołowe. Te aktywne formy pracy umożliwiają dzieciom praktyczne ćwiczenie nowych umiejętności w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Program kładzie silny nacisk na doświadczanie i refleksję, co pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć siebie i innych.

Dla kogo?

Program jest otwarty dla wszystkich dzieci, które chcą rozwinąć swoje umiejętności społeczne, niezależnie od ich aktualnego poziomu kompetencji interpersonalnych. Jest szczególnie polecany dla dzieci, które doświadczają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, mają problemy z komunikacją lub przeżywają konflikty w grupie.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia są podzielone na 6-8 osobowe grupy wiekowe:

Dzieci 7-10 lat – wtorki godz. 16:00
Dzieci 11-13 lat – poniedziałki godz. 17:00

Młodzież 14-16 lat – poniedziałki godz. 16:00 (grupa I)
Młodzież 14-16 lat – poniedziałki godz. 18:00 (grupa II)

Zajęcia są prowadzone w cyklu trzymiesięcznym otwartym – możesz dołączyć w dogodnym terminie

HugCare

TRENING TUS DLA DOROSŁYCH

Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dorosłych

To specjalnie zaprojektowany program mający na celu wsparcie i rozwój kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w życiu codziennym, pracy zawodowej i relacjach interpersonalnych. Program ten skierowany jest do osób dorosłych, które pragną poprawić swoją zdolność do komunikacji, budowania relacji, radzenia sobie z konfliktami, a także zwiększyć swoją asertywność i umiejętności negocjacyjne.

W czym trening pomoże osobie dorosłej?

Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych to szansa na znaczącą poprawę jakości życia poprzez rozwój umiejętności, które są fundamentem skutecznych i satysfakcjonujących interakcji społecznych. To inwestycja w siebie, która procentuje lepszymi relacjami, większą pewnością siebie i sukcesem w różnych sferach życia.

Cele programu:

Poprawa umiejętności komunikacyjnych:

Uczestnicy uczą się skutecznych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aby wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób jasny i zrozumiały dla innych.

Rozwój asertywności:

Program pomaga zrozumieć różnicę między postawą pasywną, agresywną a asertywną, oraz uczy, jak wyrażać własne potrzeby i granice bez naruszania praw innych.

Zarządzanie konfliktami:

Uczestnicy poznają strategie pokojowego rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji, co przyczynia się do budowania zdrowych relacji osobistych i zawodowych.

Budowanie i utrzymywanie relacji:

Program oferuje wiedzę i narzędzia potrzebne do tworzenia głębokich i trwałych relacji, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym

Samopoznanie i rozwój osobisty:

Zajęcia sprzyjają lepszemu zrozumieniu siebie, własnych emocji, motywacji i zachowań, co jest kluczowe dla osobistego rozwoju i efektywności społecznej.

Metodyka – dorośli

Trening opiera się na aktywnych metodach pracy, takich jak warsztaty, ćwiczenia w parach i grupach, symulacje społeczne. Te interaktywne formy pozwalają uczestnikom na praktyczne stosowanie nowych umiejętności w kontrolowanych, ale realistycznych scenariuszach, sprzyjając głębokiemu uczeniu się i refleksji.

Dla kogo?

Program TUS dla dorosłych jest idealny dla wszystkich, którzy chcą poprawić swoje umiejętności społeczne, niezależnie od ich obecnego poziomu. Jest szczególnie polecany dla osób doświadczających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, czujących się niepewnie w sytuacjach społecznych, mających problemy z asertywnością lub konfliktami, a także dla liderów, menedżerów i wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zależą od skutecznej komunikacji i współpracy.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia są podzielone na 6-8 osobowe grupy wiekowe:

Dorośli – prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i zebrania grupy

Zajęcia są prowadzone w cyklu trzymiesięcznym otwartym – możesz dołączyć w dogodnym terminie

Terminy

Sprawdź najbliższe terminy Treningu Umiejętności Społecznych TUS i zarezerwuj miejsce
Pamiętaj, że możesz dołączyć do grupy w każdym momencie

Scroll to Top