Test Conners 3

diagnoza ADHD dzieci i dorosłych

Test Conners 3

Narzędzie zostało opracowane w wersjach pełnych i skróconych dla rodzica, dla nauczyciela (oba do zastosowania w przypadku dzieci od 6 do 18 r.ż.) oraz do samoopisu (dla dzieci od 8 do 18 r.ż.). Czas jego wypełnienia wynosi od 10 do 25 minut.

Diagnoza ADHD

Metoda badania oparta jest na najnowszych standardach i kryteriach diagnozy DSM-5 obejmując skale treściowe, objawowe, kontrolne oraz pytania dodatkowe, co umożliwia wgląd w sposób funkcjonowania dziecka we wszystkich mierzonych obszarach (Nieuwagi, Nadaktywności/Impulsywności, Problemów z nauką, Funkcji wykonawczych, Relacji z rodziną, Relacji z rówieśnikami).

Co uzyskamy za pomocą testu Conners 3?

Analiza wyników opiera się na normach wiekowych, normach dla obu płci oraz łączonych i w odniesieniu do wykorzystanej wersji kwestionariusza. W efekcie otrzymujemy pogłębiony profil osoby badanej, wraz z określeniem prawdopodobieństwa występowania ADHD. Stąd też, Conners 3 jest przydatnym narzędziem w badaniach przesiewowych, jak również na etapie opracowywania programu terapii i monitorowania jej postępów.

Kiedy wykonać test Conners 3 ?

Test Conners 3 można wykonać w przypadku wystąpienia następujących objawów:

Zaburzenia w zakresie uwagi i koncentracji
Nadpobudliwość ruchowa
Porywczość, wysoki poziom pobudzenia
Trudności w zakresie utrzymania motywacji
Uogólnione trudności w uczeniu się
Kłopoty z regulacją swojego nastroju

Jak długo trwa test?

Czas badania Conners 3 wynosi od 10 do 25 minut, w zależności od cech indywidualnych danej osoby, zdolności do koncentracji.

Narzędzie to można stosować w łączności z testem MOXO

Scroll to Top