Trening funkcji poznawczych metodą Feuersteina

jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwijania umiejętności poznawczych, intelektualnych oraz społecznych.

Jaki cel ma trening funkcji poznawczych metodą Feuersteina?

Podstawowym celem treningu funkcji poznawczych jest poprawa umiejętności myślenia, rozumowania, analizy, planowania oraz rozwiązywania problemów. Metoda Feuersteina kładzie szczególny nacisk na rozwój funkcji poznawczych, takich jak percepcja, pamięć, myślenie logiczne, uwaga oraz komunikacja interpersonalna.

Kluczowa koncepcja treningu

według metody Feuersteina jest „mediacja”. Polega ona na świadomym i celowym wspomaganiu procesów poznawczych przez nauczyciela lub trenera. Poprzez mediację osoba ucząca jest prowadzona do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, co prowadzi do trwałego rozwoju jej umiejętności intelektualnych.

Na czym polega trening funkcji poznawczych?

Opiera się na zastosowaniu różnorodnych technik i narzędzi, które mają na celu stymulowanie mózgu i rozwijanie konkretnych umiejętności. Wśród tych technik znajdują się m.in. zadania logiczne, zagadki, gry dydaktyczne, dyskusje, analizowanie sytuacji problemowych oraz praktyczne ćwiczenia.

Problemy w uczeniu się?

Trening funkcji poznawczych metodą Feuersteina jest szczególnie skuteczny w przypadku osób z trudnościami w uczeniu się, takich jak osoby z zaburzeniami rozwoju czy niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki odpowiednio zaplanowanym i przeprowadzanym zajęciom możliwe jest znaczące poprawienie jakości życia tych osób oraz zwiększenie ich samodzielności i niezależności.

Więcej informacji

Scroll to Top