Trening funkcji poznawczych metodą Feuersteina

dla dzieci i młodzieży

Jeśli?

Twoje dziecko ma problem z dysleksją, nadpobudliwością, problemy z koncentracją lub ma trudności w uczeniu- metoda Feuersteina jest dla WAS

Metoda Feuersteina

To trening zwiększania sprawności poznawczej. Prowadzi do wzrostu samodzielności w procesach myślowych. Usprawnia i poprawia pamięć, percepcję, koncentrację uwagi, myślenie przyczynowo-skutkowe i kształtuje myślenie krytyczne. To kompleksowe podejście, obejmujące teorię i system terapeutyczny, może być stosowane w wielu kontekstach – zarówno klinicznych, jak i edukacyjnych

Komu to pomoże?

Terapia w wersji standardowej jest adresowana do dzieci od szóstego roku życia i dorosłych, szczególnie seniorów. Wesprze osoby z następującymi trudnościami w poznawczymi:

Dysleksja
Dyskalkulia
Problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością (ADD; ADHD)
Obniżona sprawność intelektualna
Uogólnione trudności w uczeniu się
Nieharmonijny rozwój intelektualny
Trudności związane z zaburzeniami centralnego układu nerwowego (jak epilepsja czy stany pourazowe CUN)
Trudności wynikające z zaniedbań środowiskowych

Metoda Feuersteina

Fundamentem metody Feuersteina jest przekonanie, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego, mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów poznawczych, w tym uczenia się. Skupiamy się w niej na tym, co ludzie chcą i są w stanie osiągnąć, nie zaś na ich deficytach i ograniczeniach.

Scroll to Top