Test MOXO

W naszym Centrum Medycznym HucCare dostępny jest test MOXO- nowoczesne narzędzie diagnostyczne wspomagające diagnozę ADHD

Co to jest MOXO?

MOXO test to przede wszystkim nowoczesne i innowacyjne narzędzie psychologiczne wspomagające proces diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej oraz innych zaburzeń. Został on zaprojektowany jako tzw. test ciągłego wykonywania, który realizowany jest przy użyciu komputera. Osoba badana instruowana przez psychologa-diagnostę wykonuje kolejno różnorodne zadania, które pozwalają na ocenę jej funkcjonowania w czterech, szczególnie istotnych dla diagnozy ADHD aspektach:

Zdolności utrzymania uwagi
Impulsywności
Nadruchliwości
Zaburzeniach czasu reakcji
Scroll to Top