Psycholog

Diagnoza psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Diagnoza niezbędna do zespołu orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego/ na potrzeby WWR
Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Terapia zaburzeń lękowych
Terapia zaburzeń emocjonalnych
Terapia zaburzeń psychosomatycznych
Terapia zaburzeń nastroju
Wspomaganie leczenia depresji
Terapia zachowań autoagresywnych
Terapia traum, traum wczesnodziecięcych i relacyjnych
Terapia zaburzeń odżywiania
Trening kontroli złości
Trening funkcji poznawczych
Psycholog dla osób nieheteronormatywnych
Psycholog dla osób z nadwagą – proces przed operacją bariatryczną i po leczeniu chirurgicznym otyłości
Scroll to Top