Psycholog dla młodzieży

diagnozowanie, terapie dla młodzieży

W czym możemy Ci pomóc?

Zapoznaj się z naszą ofertą

Diagnoza psychologiczna młodzieży
Terapia psychologiczna młodzieży
Terapia zaburzeń lękowych
Terapia zaburzeń emocjonalnych
Terapia zaburzeń psychosomatycznych
Terapia zaburzeń nastroju
Wspomaganie leczenia depresji
Terapia zachowań autoagresywnych
Terapia traum, traum wczesnodziecięcych i relacyjnych
Terapia zaburzeń odżywiania
Trening kontroli złości
Trening funkcji poznawczych

Czy wiesz, że?

Pierwszym etapem w diagnozie problemów emocjonalnych, lub innych zaburzeń jest zazwyczaj konsultacja psychologiczna. Na podstawie zebranego wywiadu psycholog postawi diagnozę i zaproponuje Ci odpowiednie leczenie – pomoc psychologiczną lub jeżeli jest taka konieczność, farmakoterapię, czyli leczenie u psychiatry

HugCare
mgr Oliwia Markefka
Psycholog/Psychoterapeuta

Terapia zaburzeń

mgr Artur Bubalik
Psycholog

Terapia zaburzeń

mgr Anna Janicka-Konik
Psycholog

Terapia zaburzeń

mgr Izabela Bujak
Psycholog

Terapia zaburzeń

mgr Marta Dąbek
Psycholog

Terapia zaburzeń

Diagnoza psychologiczna

Rodzaj zdiagnozowanego zaburzenia psychicznego, nasilenie objawów, diagnostyczna ocena uwarunkowań zaburzenia, a także ocena motywacji i zasobów pacjenta, mają wpływ na wybór optymalnego podejścia psychoterapeutycznego. Psycholog, który zajmuje się diagnozą może zasygnalizować, które podejście terapeutyczne jest najbardziej pożądane

Kiedy umówić dziecko do psychologa?

Pierwsze sygnały, że dziecko, czy osoba dorosła potrzebuje porady i wsparcia

Zachowuje się nietypowo lub niezrozumiale
Jest apatyczne, lub nadpobudliwe
Ma lęki lub fobie
Ma zaburzenia stresowe pourazowe (trauma)
Ma zaburzenia snu
Ma zaburzenia odżywiania
Ma uzależnienia
Występują moczenia nocne
Ma zaburzenia emocjonalne
Dziecko lub osoba dorosła samookalecza się
Ma objawy somatyczne (fizyczne- np. ból brzucha)

Depresja potrafi się uśmiechać

Dzieci i młodzież, tak samo jak dorośli, mogą mieć zaburzenia nastroju. Warto mieć świadomość, że dzieci mogą również chorować na depresję, która będzie się objawiać w trochę inny sposób niż u dorosłego. Rodzice mogą zaobserwować, że ich dziecko jest smutne, ale także staje się drażliwe, a nawet agresywne. Bardzo często stan depresyjny ukryty jest „za maską” uśmiechu

Jakie problemy są diagnozowane?

Dzieci i młodzież dotyczą takie same choroby, jak osoby dorosłe

Depresja
Schizofrenia
ADHD
Zespół hiperkinetyczny
Autyzm
Zespół Aspergera
Lęki
Nerwice
Tiki
Upośledzenia umysłowe
Zaburzenia behawioralne
Natręctwa
Zaburzenia funkcjonowania społecznego
Zaburzenie opozycyjno-buntownicze czy zaburzenia zachowania

Leczenie od podstaw

Psycholog obejmuje opieką całą rodzinę udzielając wskazówek, co do postępowania w różnych, często kryzysowych sytuacjach

Scroll to Top