Psycholog bariatryczny

diagnozowanie, wydanie opinii

mgrAgnieszka Stępień-Budzik
Psycholog bariatryczny

HugCare

Otyłość

To choroba przewlekła, która wpływa negatywnie na wiele obszarów życia chorego. Nie tylko nie pozwala mu w pełni korzystać z życia: uczyć się, pracować, czerpać przyjemności z pełnionych ról społecznych. Zaburza też jego codzienne, zwykłe aktywności osobiste i domowe oraz relacje z ludźmi. Osoba chora na otyłość, z powodu swojej choroby często unika kontaktów, zamyka się w swoim bezpiecznym świecie, odwleka lub nie podejmuje ważnych decyzji – paradoksalnie, także tej najważniejszej, czyli o leczeniu otyłości. Albo, po wielu nieudanych próbach, z obawy przed kolejnymi porażkami rezygnuje z nowych możliwości terapii. Poszukuje własnego sposobu na uporanie się ze swoimi emocjami. Często jest nim jedzenie.

Najczęstsze stany i zaburzenia emocjonalne oraz choroby psychiczne towarzyszące otyłości to:

niska samoocena i brak samoakceptacji
zaburzenia afektywne (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
zaburzenia lękowe
zespół nocnego jedzenia
zespół kompulsywnego jedzenia
uzależnienie od jedzenia
bulimia nervosa
zaburzenia osobowości

Czy wiesz, że?

Nie każdy pacjent z nadwagą lub otyłością kwalifikuje się do chirurgicznego leczenia?

Najczęstsze stany i zaburzenia emocjonalne oraz choroby psychiczne towarzyszące otyłości to:

niska samoocena i brak samoakceptacji
zaburzenia afektywne (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
zaburzenia lękowe
zespół nocnego jedzenia
zespół kompulsywnego jedzenia
uzależnienie od jedzenia
bulimia nervosa
zaburzenia osobowości

Diagnoza psychologiczna

Polega na zebraniu przez psychologa wywiadu odnośnie stanu psychicznego pacjenta. Wyklucza, lub potwierdza występowanie psychologicznych przeciwwskazań oraz Twoją psychiczną gotowość do wykonania zabiegu.

Pomoc psychologa w przygotowaniu do operacji

Na tym etapie, psycholog pracuje z chorym na otyłość nad zmianą sposobu jego myślenia oraz jego destrukcyjnych myśli, przekonań o sobie, jedzeniu, relacjach z ludźmi i otaczającym go świecie. Pacjenci chcący poddać się operacji bariatrycznej często gdy słyszą, że operacja nie jest cudem i aby osiągnąć długoterminowe efekty leczenia czeka ich okres przygotowań i modyfikacji stylu życia, doświadczają ambiwalencji, tzn. konfliktu wewnętrznego. Niekorzystne dla ich zdrowia zachowania wiążą się z cierpieniem jakiego doświadczają, ale także z pewnego rodzaju korzyściami, gratyfikacją w związku z jego kontynuacją, pomimo niekorzystnych konsekwencji.

Rolą psychologa jest wyjaśnienie choremu, na czym polegają mechanizmy, które doprowadziły go do otyłości i pokazanie jak skutecznie je zmieniać. Psycholog przygotowuje chorego na potencjalne niepowodzenia, kryzysy emocjonalne, które są nieodłączną częścią procesu zmiany. Podpowiada jak pacjent może sobie z nimi poradzić i kogo prosić o wsparcie. Psycholog pomaga choremu odzyskać tzw. sprawczość – poczucie, że chory ma wpływ na swoje zachowanie i funkcjonowanie.

Na tym etapie przygotowania psychologicznego niezwykle ważne są zaangażowanie i motywacja pacjenta do wprowadzenia zmian. Psycholog stwarza mu bezpieczne warunki do nauki i doskonalenia nowych umiejętności, zachowań żywieniowych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych a w efekcie do odzyskania kontroli nad swoim działaniem.

Po operacji – w czym pomaga psycholog?

Czas po operacji jest szczególny. Jest to psychologicznie najtrudniejszy etap, choć wydawać by się mogło, że najłatwiejszy. Wysokie oczekiwania chorego co do efektów operacji, euforia i optymizm bardzo często doprowadzają do wyłączenia jego czujności i zapomnienia o tym, jak było, o „otyłej przeszłości”. Konsekwencją jest często załamanie samokontroli.

To okres, kiedy psycholog mobilizuje chorego do wytrwałości w przestrzeganiu zaleceń dotyczących odpowiedniego żywienia. Pacjentom często trudno przystosować się do reżimu – spożywania pokarmów w odpowiedniej ilości i konsystencji. Psycholog uczy wrażliwości na sygnały wysyłane przez ciało, obserwacji pracy zmienionego układu pokarmowego, radzenia sobie z trudnościami. Jest to okres doskonalenia nowych umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania i utrwalania prawidłowej postawy wobec jedzenia. Dzięki czemu efekty operacji utrzymają się na dłużej i nie dojdzie do nawrotu choroby otyłości.

Scroll to Top