Oferta

HugCare

Poradnie lekarskie

HugCare

Poradnia
psychiatryczna
młodzieży i dorosłych

Neurolog
dziecięcy

Neonatologia

Hematolog
dziecięcy

Pediatra

HugCare

Pedagodzy, psycholodzy, logopeda, neurologopeda

HugCare

Psycholog dla
dzieci

Psycholog dla
młodzieży

Psycholog dla dorosłych

Psycholog dla
osób niehetero-normatywnych

Psycholog
online

Psycholog
bariatryczny

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening funkcji poznawczych metodą Feuersteina

Psychodietetyk


ArteterapiaDiagnoza niezbędna do orzecznictwa w sprawie kształcenia specjanego

Pedagog
Surdopedagog


Logopeda
Neurologopeda
Surdologopeda

Rehabilitacja

HugCare

Neurorehabilitacja
dzieci, młodzieży i dorosłych metodą Voity

Terapia neurorozwojowa metodą Bobath

Fizjoterapia
sportowa


Kinesiotaping

Terapia
wad postawy

Rehabilitacja
uroginekologiczna

Terapia
metodą NDT-Bobath

Terapia
blizn

Położna / Szkoła Rodzenia

Kursy, szkolenia, wizyty patronażowe

Szkoła
Rodzenia

Wizyty patronażowe

Warsztaty
laktacji

Pomiar
bilirubinometrem

Domowa opieka pielęgniarska

Doraźna pomoc pielęgniarska w domu pacjenta

Iniekcje,
kroplówki

Pielęgnacja
rany

Zmiana opatrunków

Mali Muzykańci

Autorski program zajęć muzycznych

Zajęcia muzyczne
1 spotkanie

Zajęcia muzyczne
karnet

Relaks dla kobiet
w ciąży

Scroll to Top