Diagnoza zaburzeń osobowości

diagnoza dzieci i dorosłych

Co to jest zaburzenie osobowości?

Jest to trwały wzorzec postępowania i myślenia, w zależności od problemu różniący się objawami. Składa się na trwałe wzorce myślenia, zachowania i podejmowania decyzji, które są w dużej mierze nieadaptacyjne i mogą utrudniać człowiekowi tworzenie satysfakcjonującej dla niego codzienności. 

Diagnoza zaburzeń osobowości

to pierwszy krok na drodze do zdrowia psychicznego i lepszej jakości życia. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu psychicznego, nie wahaj się zwrócić się o pomoc do profesjonalnego terapeuty lub specjalisty ds. zdrowia psychicznego. Pamiętaj, że każdy zasługuje na wsparcie i możliwość rozwoju osobistego.

Jakie są zaburzenia osobowości?

Osobowość zależna to potrzeba zależności od innych połączona z obawą przed odrzuceniem. Bardzo często objawia się także niską samooceną.
Paranoiczne zaburzenia osobowości – to podejrzliwość i tendencja do opacznego, wrogiego interpretowania zachowania innych ludzi
Osobowość schizoidalna – to unikanie kontaktów społecznych i ograniczona zdolnośś wyrażania uczuć
Schizotypowe zaburzenia osobowości  to ekscentryczne zachowania przypominające objawy schizofrenii.
Osobowość chwiejna emocjonalnie to niestabilny nastrój, skłonność do zachowań impulsywnych i agresywnych
Borderline obejmuje szereg objawów, m.in. wewnętrzne uczucie pustki, problemy z określeniem swojej tożsamości, potrzebę wchodzenia w niestabilne związki, lęk przed odrzuceniem.
Osobowość dyssocjalna lub antyspołeczna – to przede wszystkim lekceważeniem norm społecznych i nieliczeniem się z uczuciami innych, często także z łamanie prawa;
Histroniczne zaburzenie osobowości – to chwiejność emocjonalna, tendencja do popadania w dramatyzowanie oraz teatralne i przesadzone zachowania;
Narcystyczne zaburzenie osobowości  przesadna potrzeba sukcesu i bycia podziwianym, często w połączeniu przekonaniem o niższości innych – w rzeczywistości niska samoocena.
Osobowość anankastyczna  to perfekcjonizm i stałe uczucie niepewności, za którym mogą iść objawy obsesyjno-kompulsywne;
Osobowość lękliwa –  to stałe uczucie napięcia i lęku oraz dostrzeganie zagrożeń i ryzyka nawet w codziennych sytuacjach

Zaburzenia osobowości

mogą przybierać również postać mieszaną lub nieokreśloną – gdy objawy są na tyle nasilone i uporczywe, że zadają osobie nimi dotkniętymi znaczące cierpienie, ale są na tyle niespecyficzne, że nie da się ich przypisać do żadnego konkretnego typu

Jakie są przyczyny zaburzeń osobowości?

Uwarunkowania biologiczne
Uwarunkowania psychologiczne i rodzinne
Zdarzenia traumatyczne wyzwalające objawy

Diagnoza- i co dalej?

Podstawą metody leczenia jest Psychoterapia, znacząco podnosząca jakość życia pacjenta, którego dotknęły problemy zaburzeń osobowości. Jeżeli objawy są nasilone, utrudniające codzienne funkcjonowanie uzupełniającą formą pomocy jest leczenie psychiatryczne. Dobór odpowiedniej formy leczenie uzależniony jest od pacjenta. 

Scroll to Top