Diagnoza niezbędna do zespołu orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego/ na potrzeby WWR

W naszym Centrum Medycznym masz możliwość ubiegania się o opinię psychologiczno – pedagogiczną na potrzeby Zespołu Orzekającego

Oferta

Opinia psychologiczna na potrzeby zespołu orzekającego
Opinia pedagogiczna na potrzeby zespołu orzekającego
Pomoc w wypełnieniu dokumentów
mgr Beata Matyska
Psycholog/Psychodietetyk

Diagnoza psychologiczna do zespołu orzekającego o niepełnosprawności dzieci w wieku przedszkolnym

mgr Magdalena Pietrzyk
Psycholog/Psychoterapeuta

Diagnoza psychologiczna do zespołu orzekającego o niepełnosprawności dzieci w wieku szkolnym

mgr Kinga Piksa
Pedagog/Surdopedagog

Diagnoza pedagogiczna do zespołu orzekającego o niepełnosprawności dzieci w wieku przedszkolnym

Źródło: www.gov.pl

Scroll to Top