Test ADOS 2

diagnoza Spektrum autyzmu i zespołu Aspergera

Test ADOS 2

To profesjonalny, wielowymiarowy test psychologiczny umożliwiający zweryfikowanie, czy Twojego dziecka występują objawy spektrum autyzmu. Wykonanie badania pozwala na wczesne wykrycie i zrozumienie potrzeb swojego dziecka, co jest kluczowe dla jego rozwoju i lepszej jakości życia. Jakie objawy u Twojego dziecka powinny skłonić do wykonania testu?

Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego
Dziecko ma nietypowe zachowania społeczne i komunikacyjne
Dziecko ma powtarzające się zachowania i rytuały
Dziecko ma trudności w porozumiewaniu się i wyrażaniu emocji
Dziecko ma trudności w nauce i adaptacji do nowych sytuacji

Co to jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem, które może mieć wpływ na całe życie i wymaga wczesnej diagnozy i wsparcia. Osoby z autyzmem i ich rodziny często korzystają z różnych form terapii i wsparcia, aby pomóc im radzić sobie z trudnościami i rozwijać ich umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Na czym polega test ADOS 2?

Test ADOS 2 przeprowadzony jest na zasadzie zabawy z dzieckiem i obserwacją jego zachowania. Zawiera zadania i czynności, które mają na celu diagnozę. Test jest uważany za jedno z najbardziej wiarygodnych narzędzi diagnostycznych w dziedzinie autyzmu i jest często stosowany w połączeniu z innymi metodami diagnozy.

Scroll to Top